דפים אבודים

שאלה

על מקומי בישיבה מונחים חדשות לבקרים דפים מסוגים שונים,האם
ניתן להכריז באופן כללי על דפים הנמצאים במקומי? ב.עד מתי אני
צריך לשמור אותם? ג.האם עלון פרשת שבוע,דף מקורות וכדומה יש
להם דין אבדה,אע"פ שרוב הסיכויים שהבעלים סתם נטשם?

תשובה

לא ברור לי מה שיכותך למקום עליו שאלת אם הינך יושב שם רוב
שעות היום ואעפ"כ אנשים משאירים כתביהם על מקומך זה נראה
כאבידה מדעת ומותר לשימם ישר בגניזה וכן לגבי דפי פ"ש. במידה
והמקום משותף להרבה יושבים כדאי ליחד תא או מדף לכל המציאות
ושם ימצאם בעליהם.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |