דין תורה וסכסוך כספי

שאלה

שלום רב
לי ולרב בישיבה מסוימת יש סיכסוך כספי, אני תבעתי אותו לדין תורה והוא לא מוכן להופיע, מה יכול בית הדין / אני לעשות?

תשובה

בית הדין שולח הזמנה לדין במידה והנתבע אינו מוכן לבוא ולדון בתביעה כלפיו לבית דין הדן לפי ד"ת אין היום יכולת לדון בכפיה בסכסוכים ממוניים, ולכן בית הדין נותן לתובע אישור שהוא יכול לתבוע בפני בית משפט אשר לו סמכות מצד חוקי המדינה להביא את הנתבע בכפיה.

הרב יעקב אריאל |