גרפיטי

שאלה

רציתי לדעת איזה בעיות ישנם בכתיבת כתובות בצבע על קירות
ברחוב (גרפיטי)
האם יש שוני בין קיר מוזנח לקיר רגיל?
אם מטרת הכתובות חיובית, האם זה משנה?
אם ישנו שלט ישן שעדיי קבוע במקומו אולם הוא מוזנח ולא כתוב על
מאומה והוא נמצא במקומו רק מפני שזה יקר לפרקו, האם מותר?

תשובה

קיר של הרבים או של יחידים אחרים אינו שלך ואפילו אם תצפה אותו
זהב הוא לא שלך ואינך רשאי לתקנו או לקלקלו אלא ברשות בעליו,
ואפילו אם הוא מוזנח. ובקירות שלך הפונים לרה"ר אתה רשאי לצייר
או לרשום עליו דברים שאינם פוגעים באחרים.
לגבי שלטים צריך להעריך ע"י המבין בכך האם השלט הופקר או
שבעליו או הרשות שתלתה אותו עדיין שומרת על בעלותה עליו. אולם
גם אז הגרפיטי אסור כי הוא מוסיף לכלוך. ובכלל "תרבות" הגרפיטי
מבטאת חוסר תרבות העדר אסטטיקה ואנרכיה

הרב יעקב אריאל |