גרימת נזק לרכב וחיוב חברת הביטוח

שאלה

ברצוני לשאול את כבוד הרב את השאלה הבאה:
לחבר שלי יש רכב מטעם העבודה שלו. הוא נתן לי מיוזמתו לנהוג
ברכב שלו לזמן קצר. תוך כדי נהיגה פגעתי ברכב חונה ונגרם לו
נזק.
רק לאחר מעשה התברר לי שהביטוח של חברי אינו מכסה אף נהג
חוץ ממנו.
פניתי לחבר ואמרתי לו שאני רוצה לתקן את הרכב ולשלם את הנזק
כיון שהביטוח אינו מכסה זאת.
למחרת המקרה קיבלתי הצעת מחיר תיקון המוערכת בכ-1000ש"ח.
אולם למרות הפצרותי החוזרות ונשנות, חברי בעל הרכב הצהיר
לחברת הביטוח על דעת עצמו שהוא נהג ברכב בעת הפגיעה. יתרה
מזו, הרכב נשלח לתיקון שלא בידיעתי (יום לאחר בירור העלות על
ידי ולאחר הפצרותי) בעלות של 3000ש"ח, ואכן הביטוח שילם את
מלוא הסכום.
שאלתי היא - האם במצב שנוצר עלי לשלם למישהו? (כמובן שאם
היה ניתן לי לטפל במצב כפי שרציתי יש להניח שהייתי משלם סכום
הקטן בהרבה מ-3000ש"ח)

בתודה לכבוד הרב

 

 

 

 

תשובה

מעיקר הדין אתה הנושא באחריות לנזק.
אולם במצב שנוצר שחברך לקח את האחריות על עצמו, כביכול,
וחברת הביטוח שילמה, למרות שחברך לא נהג כשורה במקרה זה
שגרם לחברה לשלם על דבר שלא היא חייבת. מ"מ נראה לי
שכרגע אינך צריך לשלם אלא א"כ תעמיד את החברה על טעותה
ותסבך את חברך ודבר זה צ"ע

 

 

 

הרב יעקב אריאל |