גניבה של קטן

שאלה

שלום הרב,
כשהייתי כבן -8 גנבתי מהארנק של אחי הגדול (שהיה אז כבן 22)
סכום של 100 לירות שעמל רבות על מנת להרוויחם.
כמובן שמאז אני מאוד מצטער על כך. מעולם לא סיפרתי זאת
לאיש מחמת הבושה.
האם אני צריך להחזיר לו את הכסף?
אם כן כמה? ואפרט את השאלה:
אפשרות מס' 1: אם החזר החוב הוא ללא הצמדה אז 100 לירות
שוות היום 0.01 ש"ח
אפשרות מס' 2: אם החזר החוב הוא צמוד לדולר אז 100 לירות
שוות היום 72.18 ש"ח
אפשרות מס' 3: אם החזר החוב הוא צמוד למדד אז 100 לירות
שוות היום 215.35 ש"ח
אשמח לקבל עצה מהרב בעניין זה.
בתודה מראש

תשובה

קטן פטור על נזקים וגניבות שעשה בקטנותו. לשם תשובה על מעשי
ילדות, לפנים משורת הדין וכמעשה חסידות הוא רשאי להחזיר את
נזקיו וגנבותיו והרשות בידך להחליט כמה לתת לאחיך - לא בתור
השבת גנבה אלא כמעשה תשובה שלך. ולכן אתה יכול לתת לאחיך
200 שקל או פחות ולהסביר לו מדוע הנך נותן לו.
אתה יכול גם לתת לו בסתר מבלי שידע ממי קיבל.

הרב יעקב אריאל |