גנבת גגון מרכב שהושאל

שאלה

עלתה יוזמה ביישוב לבקר חיילים פצועים בשם היישוב. אחד התושבים הסכים לתת את הרכב שלו לשם הביקור. לאחר הביקור בבית החולים התברר שהגגון של הרכב נגנב בזמן שהותו בחניה. מי צריך לשלם על גנבת הגגון על פי הדין?

תשובה

על פי הדין, מי ששואל רכב חייב להחזיר אותו בשלמותו גם אם אירעה גנבה.[1] סיבת החיוב היא שהשואל נהנה מהחפץ בלא תמורה, ולכן חייבה אותו תורה להיות אחראי להשיב את החפץ בשלמותו. סיבה זו אינה קיימת במקרה שבו הנהג הוא שליח ציבור לבקר את החולים. הנסיעה הייתה בשליחות הציבור (כולל בשליחות בעל הרכב), ולכן אין מעמדו של הנהג כשואל אלא הוא שומר חינם, הפטור מגנבה. לסיכום אין לחייב את הנהג על גנבת הגגון.[1].     שו"ע, חו"מ סי' שמ סעי' א.

| תשרי תשע"ה