גזל בעבודה

שאלה

בבנק שאבי עובד בו מאפשרים לילדי העובדים לעבוד במשך חמישה ימים בחופשת הקיץ. עד לפני כשנתיים עבדתי מדי שנה בבנק בתור בן של עובד. תפקידי הילדים הם בדרך כלל קטנים מאוד, כגון הכנסת מכתבים למעטפות, סידור קלסרים, גריסת דפים, קניית חלב, שליחת דואר וכדומה. יש לציין שרוב היום הילדים אינם עושים דבר. התעוררו לי שתי שאלות בנוגע לעבודתי שם:

  1. בתנאי העבודה הייתה גם השתתפות בעלות הנסיעה. אמנם לפעמים הלכתי ברגל, והשאלה האם צריך להחזיר דמי נסיעות אלו?
  2. היו ימים שמרוב שעמום הייתי יוצא לטייל, ונראה שלאיש לא היה אכפת מכך. איני זוכר כמה שעות נעדרתי וכמה קיבלתי אז עבור שעת עבודה. האם מוטלת עלי החובה להחזיר תשלום על שעות אלו? 

תשובה

1. החזרי נסיעות מגיעים לעובד גם אם הלך ברגל, ראה על כך בשו"ת 'משפטי ארץ'.[1]

2. יש לוודא שאכן לא היה אכפת למעסיקים שהלכת לטייל, שאם לא כן תצטרך להחזיר סכום שמפצה על הזמן שנעדרת לפי הערכתך. אם אין אפשרות לברר זאת, ניתן לסמוך על אומדנא שאכן לא היית נחוץ. שכן כפי הנראה, מלכתחילה העבודה הייתה כזו שלא נדרשה לבנק באמת, אלא הייתה רק דרך לסייע לעובדים בחופש הגדול של ילדיהם. נוסף על כך, איש לא חיפש אותך או העיר לך על היעדרותך. ומכיוון שיש ספק אם היעדרותך הזיקה והם שילמו לך בלי להתלונן על ההיעדרויות – מספק אינך חייב לשלם.[1].     שו"ת משפטי ארץ, עמ' 93-88.

מכון משפטי ארץ | תשע"ד