גזל- אינטרנט אלחוטי

שאלה

שלום רב,
האם מותר לי להשתמש במחשב נייד שלי באינטרנט כאשר הוא קולט רשת של השכן\חנות וכדומה ואני מתחבר דרכו לאינטרנט. אבקש מהרב להתייחס לכמה נקודות:

1)אם זה אסור האם זה איסור דאורייתא או דרבנן,האם שונה איסור גזל מוחשי מגזילה של יכולת שימוש מבחינה הלכתית שכן אין גזילה של חפצא?
2)האם זה משנה כיצד השכן\חנות מתחברים לאינטרנט (כל כניסה היא בעלת עלות כספית או התחייבות לחודש שלם? 

3)על הצד שהדבר אסור האם זה אסור תמיד או רק כאשר אני מאט את השתמשות האינטרנט שלו, נ"מ לשימוש בלא הורדה קבצים שהדבר לא מאט כמעט את מהירותו בגלישתו?
4)האם שייכת הטענה שאפשר לו לסייג את האינטרנט בסיסמה, ומכיוון שאינו עושה כן מובן הדבר שהוא מרשה שישתמשו באינטרנט שלו וכן מכיוון שאני נהנה והוא לא חסר אז יהיה מותר או שא"א לומר זאת כי אפשר שלא יודע לעשות זאת ולא שייך כאן הכלל של זה נהנה וזה לא חסר? (בהנחה שהאיסור נובע מאי הסכמתו של השכן בהשתמשות אחר).
5)האם ישנם איסורים כלפי חברת האינטרנט שמספקות או שהתייחסות היא רק כלפי האדם הפרטי שיש לו את היכולת לגלוש?
בברכה

תשובה

1) אם יש כאן גזל או הנאה ללא תשלום מחברו הרי זה אסור מן התורה.
2) אם על כל התחברות הוא מחוייב בתשלום יש בכך גזל ישיר, אם הוא מתחייב בתשלום חודשי ולא חייב לשלם על כל גלישה נראה שהשאלה היא האם הוא נהנה מחסרונו של חברו או לאו. היינו: האם יש כאן זה נהנה וזה לא חסר או שהגלישה מחסרת את בעל חבילת הגלישה או במהירות הורדת תכנים או בדברים אחרים. וכאן נראה לי שאם המדובר בשעות שבעל חבילת הגלישה אינו גולש זהו זה נהנה וזה לא חסר ומותר, אם הוא כעת משתמש וזה גורע ממנו במשהו צריך לשלם לו על ההנאה ממנו.
4. העובדה שהוא לא סייג את האינטרנט בסיסמה אינה מתירה את הגזלה או הנזק

הרב יעקב אריאל |