בית שנשרף ושוקם

שאלה

שלומות.
א. אפסנתי חלק מחפצי אצל קרובי משפחה בחינם כמובן. הבית נשרף. לבעלי הבית היה ביטוח והם יקבלו פיצוי על החפצים (הביטוח הינו גלובלי לפי הערכת שמאי ולא מפורט לכל חפץ). האם מהדין הם חייבים לפצות אותי או דינם כלפי כשומרי חינם שפטורים באונס.
ב. בעז"ה הבית ישוקם וישופר האם בסיטואציה שכזו בכניסתם חזרה לבית יתחייבו בשהחיינו?
תודה מראש

תשובה

א. אם הם מעריכים שהתשלום גבוה ממה שנשרף להם, יש מקום שיעבירו חלק מהכסף אליך אמנם מצד הדין הם פטורים.
ב. צריכים לברך על הבית הטוב והמטיב כיון שיש כמה שנהנים מהבית.

 

הרב יעקב אריאל |