בית הדין לממונות

שאלה

האם בית הדין לממונות של מכון "ארץ חמדה" מוכר מבחינה משפטית כמו בית דין ממלכתי רגיל וכן הדיינים שבו מרויחים כמו שופטים?

תשובה

בתי הדין לממונות מוכרים עפ"י ההלכה.וזהו העיקר!

תוקפם לפי חוק המדינה הוא כבוררות מוסכמת בלבד,ומכיון ששני הצדדים מסכימים להתדיין לפני בית הדין לממונות ניתן לאכוף את פסה"ד גם ע"י המדינה.
יש דיינים שאינם מקבלים שכר כלל אלא דנים בהתנדבות ויש המתסרים רק לדיונים והם מקבלים שכר מהרשות הפרטית המעסיקה
אותם

הרב יעקב אריאל |