ביטול דין ע"י בי"ד אחר

שאלה

האם בית דין יכול לבטל פסק דין של בית דין אחר?

תשובה

ההליך המשפטי בימינו שיש בית דין לערעורים אינו פשוט. באופן עקרוני עפ"י ד"ת בית דין אינו יכול לבטל פסק דין אחר אא"כ נפלה תקלה או טעות בהלכה.

הרב יעקב אריאל |