אכיפת חוזה בבימ"ש אזרחי

שאלה

האם לצורך אכיפת חוזה , מול יזם שהתחייב בחוזה לבנות דירה ,
ובפועל לא בונה אותה , ניתן לפנות לבית המשפט אזרחי ?

תשובה

יש לפנות לדין תורה להוציא כתב סירוב ורק אח"כ מותר לפנות
לבתי משפט חילוניים.
אשפר לקצר את הפרוצדורה ע"י פנייה לשלושה ת"ח גם אם אינם בי"ד.

הרב יעקב אריאל |