איסור/ היתר שלטי חוצות

שאלה

במסגרת 'מפגן המאה' ופעילות מאבק שותף למען שלמות א"י רצינו
לשאול מה דעת הרב בענין תלית 'שלטי חוצות' ומודעות במקומות
ציבוריים שהחוק אוסר לתלות מודעות במקומות אלו.
בתודה רבה

תשובה

מגמת החוק היא נקיון רשות הרבים. ושמירת הסדר. ואכן ראוי לשמור
את החוק. אך במקום שאחרים תלו כבר כל מיני מודעות שאין בהן
ערך אין בכך פגיעה בנקיון ובסדר אם גם מודעות ערכיות תיתלנה שם,
שהרי לא תהא כהנת כפונדקית

הרב יעקב אריאל |