אחריות על כסף שנגב

שאלה

הרכזת החברתית השאירה כסף בארונה של המזכירה, והכסף ונגנב

1. האם המזכירה יכולה לטעון לגביה הארון הנמצא במשרדה "שומר
חינם אנוכי"?
2. האם שימוש בכסף כפי שעשתה המזכירה מפקיע ממנה הגדרת
"שומר חינם"?
3. האם האחריות על הכסף חלה גם על הרכזת וגם עלי –
המנהל?
4. מי צריך לשלם את סכום הכסף שנעלם? (ידוע לי הסכום
המדויק)נ.ב.: אציין כי יש נוהל קבוע בביה"ס – ברגע שמגיע
כסף למזכירה היא מיד מוציאה קבלה.

תשובה

א. שומר יכול להתנות שאינו מקבל עליו אחריות.
ב. השאלה היא אם מזכירה שתפקידה לשמור על כספים רשאית
להתנות תנאי כזה. האם הדבר אינו נוגד את דרישות ההנהלה?
ג. שימוש בכספים לשם פריטתן אינו נחשב להנאה ולא הופך את
המזכירה לשומרת שכר, אם אין מתפקידה לשמור על הכסף.
ד. אם המורה אחראית על הקופה ייתכן שהיא שומרת שכר. שהרי היא
מקבלת משכורת.
ה. אולם השאלה היא האם קבלת הכספים היא חלק מתפקידה כמורה
שעליו היא מקבלת שכר או שמא אין זה מתפקידה ולכן דינה כשומרת
חינם.
ו. גם שומר חינם שהוא פטור חייב בשבועה ומכיון שאין משביעין צריך
להתפשר על סכום מסוים.
העולה מדברינו שיש לברר כמה דברים חוקיים, מה תפקידה של
המזכירה, ומה תפקידה של המורה. בהעדר נתונים אלו א"א לדון
בדבר.

הרב יעקב אריאל |