אחריות בנזיקין לגבי קטן

שאלה

האם על ההורים חלה חובת תשלום על נזקי ילדם? האם יש שוני בין גילאי הילד? האם נוכחותם בשעת הנזק מעלה או מורידה?

תודה

תשובה

מדין תורה לא מוטל על ההורים תשלום של נזקי ילדיהם. אולם בהרבה מקומות מנהג המקום או תקנות הקהילה שהורים משלמים נזקי ילדיהם גם מבחינה חינוכית על הילד לשאת באחריות ויש למנוע ממנו זמן מסוים ממתקים או מותרות אחרים ולממן בכסף זה לפחות חלק מפיצוי הנזקים

הרב יעקב אריאל |