תשלום מיסים על טיפים

שאלה

שלום כבוד הרב,
רוב רובן (אולי אפילו כולם) של מלצרים בארץ לא משלמים מיסים על הטיפים שהם מקבלים. על פי פסק דין נרגילה טיפ של מלצר חייב במס.
האם צריך להיות אסור להביא טיף למלצר בכדי לא להיות שותף לדבר עבירה (דינא דמלכותא דינא)?

תשובה

לא הבנתי מהי נרגילה בשאלתך, עכ"פ כיון שהדבר מקובל וידוע לרשויות המס יש לתת את הטיפ למלצרים וכך מנהג המדינה. האחריות לשלם מס מוטלת עליהם ולא עליך. כמו"כ ספק אם משכורתם מגיעה בכלל לידי חיוב מס

הרב יעקב אריאל |