תמלוגים מספר תורני

שאלה

שלום לכת"ר.
אבקש לידע מהי דעת תורה באשר לקבלת תמלוגים מספר תורני
שיהודי כתב ?זאת במידה ולאותו יהודי יש מקור פרנסה עיקרי אחר.
כמו כן במידה וחלק מהספר עוסק בעניינים מקצועיים שאינם בהכרח
קודש האם עובדה זו משנה את העובדה?

בכבוד רב

 

 

תשובה

איני רואה בכך בעיה. החזון איש התפרנס רק ממכירת ספריו.

 

 

הרב יעקב אריאל |