שינוי שכר טרחה

שאלה

שלום לכת"ר.
אני עורך דין, ובא לפני המקרה הבא:

אדם מסויים רכש דירה לפני כארבעים וחמש שנים. עקב צרות
גדולות שפקדו אותו, לא רשם מעולם את הדירה על שמו בלשכת
רישום המקרקעין ("טאבו"). בינתיים מת הקבלן, החברה הקבלנית
התפרקה, ומסמכיה בוערו הן ברשם הקבלנים והן ברשם החברות.

לפני כתשע שנים פנה אלי בנו של הרוכש, ואמר לי שהואיל והוריו
מבוגרים, ואין אדם יודע יום פטירתו, הוא מבקש ממני לטפל ברישום
הדירה על שם אביו כל עוד אביו חי וצלול בדעתו, על מנת שלסוף
120 של אביו תהיה הדירה רשומה על שם אביו כראוי, והוא יוכל
לרשת את הוריו ללא בעיות.

בזמנו, נראה היה שמדובר בבקשה פשוטה לבית המשפט, וקבעתי
את שכר הטרחה על סך של 600דולר ומע"מ.

מאז עברו לא פחות מתשע שנים, והתברר שהטיפול בתיק היה קשה
ביותר - נדרשו מספר דיונים (שלושה או ארבעה) בפני בית המשפט
המחוזי, מספר רב של בקשות ביניים לבית המשפט שלא היו כרוכות
בדיונים, התכתבויות רבות עם גורמים ממשלתיים - מס שבח, רשם
החברות, לשכת רישום המקרקעין ועוד; הושקעו עשרות שעות עבודה,
ובנוסף לכל אלה - פעמים רבות התעכב הטיפול בשל אי שיתוף
פעולה מצד האב, בין עקב מצבו הבריאותי ובין ללא סיבה, כך
שהתיק התמשך ממש על פני תשע שנים.

בדיעבד, ערך שעות העבודה שהושקע בתיק הינו, במונחי עלות
(שכר עבודה ששולם לשכירים במשרדי שבצעו חלק מהעבודה),
כאלפיים וחמש מאות דולר, ובמונחי שכר טרחה מקובל, כחמשת
אלפים דולר.

שאלתי המתבקשת מאליה היא - האם כיום, תשע שנים וכחמישים
שעות עבודה מאוחר יותר, מותר לי לקבוע מחדש את שכר הטרחה
כך שישקף לפחות מקצת העלות, או שאני מוגבל לסכום שקבעתי
בתחילה, של 600$.

בתודה,

תשובה

מכיון שהטירחה היתה גדולה יותר מהצפוי זכותך להעלות את המחיר
בהתאם

 

הרב יעקב אריאל |