שאלה

ילדים נותנים להורים שלהם כסף על מנת שיפקידו בבנק בחשבון של ההורים. ההורים שמים אותו בתוכנית חסכון ונותנים לילדים אח"כ את הכסף עם הריבית. האם יש בעיה של ריבית בכך? המוטיבציה של ההורים שכך יש תוכנית חיסכון גדולה יותר עם שיעורי ריבית גבוהים יותר.

תשובה

אם ההורים נותנים לילד את הכסף עם הריבית, הם אינם בגדר 'לווה', אלא הכסף מופקד בידם כדי שיתעסקו בו לטובת הילד. לכן אין בין ההורים ובין הילד שום בעיה של ריבית.

לגבי הבנק שנותן את הריבית – ודאי שיש בעיה של ריבית, ולכן בדרך כלל לבנק יש 'היתר עסקה'. יש להניח שמדובר גם כאן בתוכנית חיסכון של בנק שיש בו 'היתר עסקה', שאל"כ יש גם להורים בעיה להפקיד את כספם בתוכנית כזו.

מכון משפטי ארץ |