ריבית בהלוואות

שאלה

האם בהלואות דלקמן יש איסור ריבית ואסור לקחתן:

א. החזר ההלואה באמצgות הוראת קבע בתשלומים חודשיים, ללא ריבית וללא הצמדה. עמלה של 7 ש"ח על כל תשלום תקוזז מראש מסכום ההלואה.
ב. החזרת ההלואה ע"י הפקדת שיקים דחויים, על כל שיק דחוי  תיגבה תוספת של דמי משמרת בבנק

תשובה

א. יש בכך רבית וצריך לעשות היתר עיסקא.
ב. יש בכך רבית וצריך לעשות היתר עיסקא.

 

הרב יעקב אריאל |