עיגול סכום תשלום -ריבית

שאלה

1) סוחר ששילם על סחורה מעט יותר כדי שיהיה עגול במזומן, האם זו רבית?
2) אם המוכר נתן את היתר על התשלום לצדקה כדי שלא יעבור על רבית, האם המשלם עבר ברבית?

 

תשובה

1) יש בכך רבית מדרבנן כיון שהיא לא היתה קצובה מראש, ואם המוכר יטלנה שניהם עוברים ברבית מדרבנן.
2) היה ראוי להודיע זאת למשלם, שהיתר על החוב ניתן לצדקה.

 

הרב יעקב אריאל |