נכיון צ'קים

שאלה

קיימת היום תופעה של מכירת צקים מאוחרים במחיר נמוך משווי ההמחאה האמיתית. הקונה את הצק משלם עתה סכום נמוך בעשרה אחוזים בערך משווי ההמחאה ואח"כ גובה את ההמחאה בזמנה.
האם הדבר מותר משום רבית והאם צריך לעשות היתר עיסקה.

תשובה

עצם התופעה של מכירת חוב או שטר אינה חדשה והיא מופיעה כבר
בתלמוד.
לגבי מכירת צ'קים, בימינו צ'ק הוא שטר למוכ"ז. ולכן ניתן להעבירו
מאחד לשנh ולמוכרו במחיר מוזל.
בעצם המכירה אין בעיה כיון שאין במכירה רבית.
אם יתברר שלצ'ק אין כיסוי והקונה יחזיר למוכר את הצ'ק וידרוש
להחזיר לו מעל למחיר ששילם עבור הצ'ק במצב כזה הוברר
ש'התשלום' על הצ'ק היה מעין הלוואה ועתה לאחר שהצ'ק ללא כיסוי
הוא גובה מבעלי הצ''ק יותר ממה ששילם לו זהו אבק רבית.
אך אם בעל הצ'ק יחזיר לו את המחיר שקיבל עליו אין גם אבק רבית
ומותר.

הרב יעקב אריאל |