מחירים שונים לקנייה במזומן ולקנייה באשראי

שאלה

עסק נותן שירות או מוכר מוצרים יקרים, ומאפשר ללקוחותיו לשלם בשני אופנים: בכמה תשלומים, על פי מחיר X, או בתשלום חד פעמי במזומן, במחיר X-20% ('הנחת מזומן').

א. האם זה מותר על פי ההלכה? ב. האם יש הבדל בעניין זה בין נתינת שירות לבין מכירת מוצר? ג. האם יש הבדל לעניין ריבית בין אופני הגבייה השונים: כרטיס אשראי או המחאות וכדומה?

תשובה

יש להבחין בין קניית מוצר שהספקתו מידית, לבין קבלת שירות או קניית מוצר שהספקתו היא לאחר זמן. אם מדובר במוצר שהספקתו מידית, אין כל בעיה לשלם במזומן ולקבל את ההנחה. הבעיה עלולה להיות דווקא בתשלום בתשלומים, בלא לקבל את ההנחה. משום שהתשלומים הם בעצם הלוואה שהמוכר נותן לקונה, ויש אומרים שהמחיר הגבוה יותר שמשלם הקונה בתשלומים לעומת המחיר של תשלום במזומן – נחשב ריבית. למעשה, אם התשלומים נעשים באמצעות כרטיס אשראי של חברה החתומה על 'היתר עסקא', תהיה מותרת גם הקנייה בתשלומים. ואילו אם התשלומים נעשים באמצעות המחאות, יש להבחין בין מוצרים שרגילים לשלם עליהם בתשלומים, ואז יש מקום להתיר, לבין מוצרים שבדרך כלל אין משלמים עליהם בתשלומים, ואז אסור לשלם עליהם בהמחאות.[1]

כל זה במוצרים שהספקתם מידית. לעומת זאת, בקבלת שירות או בקניית מוצרים שהספקתם היא לאחר זמן, עלול להיות איסור דווקא בהנחת מזומן. זאת משום שהיא נחשבת כהלוואה שמלווה הקונה למוכר, ובתמורה הוא מקבל מוצר השווה יותר מהסכום ששילם. במצב כזה, ניתן להתיר את התשלום במזומן כאשר מדובר במוצר הנמצא כבר ברשותו של המוכר, אך גם זה, בתנאי שלא יפרסם מראש שני מחירים: מחיר בהנחה על מזומן ומחיר מלא בתשלומים. כל האמור הוא בהנחה שאין למוכר 'היתר עסקא'. אם המוכר יחתום על 'היתר עסקא', כי אז תהיה הקנייה במזומן מותרת.[1].     ראה מאמרנו, 'האם יש חשש ריבית בבחירה בין דביט לקרדיט בכרטיס חיוב', אמונת עתיך 106, עמ' 134-128.

הרב שלמה אישון | תמוז תשע"ה