זכויות יוצרים

שאלה

שלום הרב. רציתי לשאול בנוגע להורדת שירים מיוטיוב. למדתי קצת את הסוגיה וראיתי שיש חילוק בין מקרים שבו הבעלים מפסיד לגמרי, לבין מקרה שבו זה פוגע מעט ברווח שלו, ורציתי לשאול לפי זה האם ניתן להוריד שירים מיוטיוב? עניין נוסף הוא האם ניתן להוריד שיעור ו/או קטעי קודש (הקלטות של קריאה בתורה למשל), כי בנוסף לזה שזה קודש ואולי יש לזה דין שונה, הרי בד"כ הבעלים של הסרטון לא מתכוון להרוויח כאן (אע"פ שיכול להיות שבסוף הוא כן ירוויח בזכות כמות הצפיות), אז האם יש כאן דין שונה? עד כאן בנוגע לבעלים. בנוגע לאתר (בהנחה ש"התגברנו" על בעיית האומן), האם יש בעיתיות בקשר לפגיעה באתר (פרסומות וכו?) והאם הדין שונה בגלל שבעלי האתר אינם יהודיים? בקשר לזה, האם דינא דמלכותא דינא רלוונטי דווקא במדינה שבה גרים, או שזה שייך גם בחוקים בינ"ל? אשמח להרחבה בתשובה ולמקורות. סליחה על האריכות ותודה מראש על התשובה.

תשובה

אני לא מכיר את החילוק בין הפסד מועט למרובה אלא בין הפסד לבין כופין על מידתת סדום. לדעת הציץ אליעזר אם אדם לא היה משלם על ההנאה הזו אז מותר לו להינות ללא תשלום מדין זה נהנה וזה לא חסר. בנוסף לדעת הרב ליאור אין זכויות יוצרים ברשת "מי שגונב את התוכנות או הדיסקים ומפיץ אותם לרבים ברשת האינטרנט, עובר על איסור חמור של פגיעה בזכויות יוצרים, במיוחד אם הוא מרוויח על כך. אולם לגולשים ברשת - מכיוון שבמציאות אין שליטה על חומרים באינטרנט, וכן אין אפשרות מעשית לאכוף ברשת חוקים של זכויות יוצרים וכל אחד יכול להוריד כרצונו, לפיכך דומה הדבר לאבידה ששטפה נהר, ומותר לאדם להוריד לעצמו מדין הפקר, אולם אם היוצר אינו מסכים אזי מידת חסידות היא שלא להשתמש". אך רבים חולקים. ואם מדובר על תוכנה של גוי אז ניתן להקל גם אם דד'ד. לעניין שימוש בדברי קודש- שו"ת הרשב"א חלק ו סימן רפו
"אחד  מן החברים גנב ספרי פירושים של חברו וכשתבעו ממנו נשבע שבועה חמורה שלא יחזירם לו עד שיעתיק אותם, ויש שהורו שמותר לגונבם.
תשובההגנב עם יתר לומדי ההיתר, טעו ושלא כדין עשו שזה שהורה שמותר לעשות כן והורה לו משום שמתלמד ד"ת שהיא מצוה ומותר טעה. משום שאמרו מצוה הבאה בעבירה הקדוש ברוך הוא שונאה שנאמר ביה אוהב משפט שונא גזל בעולה.  בהוראתו חוטא ומחטיא והגונב יש עליו ג' לאוין א' משום גונב וא' שנשבע שלא יחזיר אותם והו"ל עובר על ד"ת וא' משום גזל לפי שהוא גוזל שלא מדעת. ואעפ"י שהגזלה בכלל הגניבה הוא אלא שנסתר בלקיחתן משום שאמרו אל תגנוב את שלך מאחורי הגנב שלא יתראה עליו כגנב ואם אסור בשלו כ"ש בשל אחרים. ואף אותה המצוה שנתכוין לה לא עלתה בידו שאמרו לולב הגזול והיבש פסול שלא עלתה מצוה בידו ע"כ."

מכון משפט לעם | ט"ז אייר תשע"ט 9:16