השקעה בכלכלה זרה

שאלה

שלום לכת"ר.
נשאלנו שאלה באתר "מרחבקוק" כדלקמן:
"האם מותר ליהודי להשקיע בכלכלה זרה, אגרות חוב ממשלתיות
של מדינה זרה, נדל"ן במדינה זרה וכגון אלה".
נודה להתייחסות הרב, מבקש להתחשב בכך שלמעשה עדיף לפתח
את מדינת ישראל מאשר ארצות אחרות.
בברכה,

תשובה

מותר בתנאי שמרכז חייו בארץ ואת עיקר עושרו הוא משקיע כאן
והוא מביא את כספם וזהבם של אחרים הנה לארץ ישראל. .

הרב יעקב אריאל |