השקעה בחברה שאין לה 'היתר עסקא'

שאלה

השקעה במט"ח- פורקס- בחברת למבקס. לחברה אין 'היתר עיסקא', האם זו בעיה?

רשמית, העסקאות מדווחות לבנק בחו"ל, שכנראה בעליו גויים [או רובם על כל פנים]. אולם השאלה האם החברה הישראלית נחשבת צד בדבר וזה גורם לאיסור?

נוסף לעצם המסחר, האם יש בעיה עם המינוף? האם הוא מוגדר כהלוואה או כהסכם בין הצדדים,

 

 

תשובה

לגבי ההשקעות באותה חברה שאין לה 'היתר עיסקא' - תלוי באיזו השקעה מדובר. אם מדובר בעסקאות עתידיות במט"ח או בעסקת פורקס - אין מדובר שם בהלוואה, ולכן אין בזה חשש ריבית. אולם המינוף נחשב כהלוואה, ואם לוקחים עליו ריבית (כפי שנעשה בדרך כלל) הרי זו הלוואה בריבית האסורה. לכן אין לבצע מינוף בחברה שאין לה 'היתר עיסקא'.

 

 

|