הנחה בארנונה לדירה מחולקת

שאלה

חייל בשירות חובה זכאי לקבל מהעירייה הנחה מלאה בארנונה על הדירה שבבעלותו או בשכירותו. מה יעשה חייל ששוכר דירה אחת מתוך דירה שמחולקת לשתיים? בעירייה היא רשומה בתור דירה אחת, וממילא חשבון הארנונה הוא חשבון אחד.

תשובה

על פי החוק (תקנות הסדרים במשק המדינה [הנחה מארנונה], תשנ"ג-1993 סעיף 14.ד) חייל זכאי להנחה גם אם אינו מתגורר לבדו בדירה אלא הוא בה 'דייר משנה'. כדי לצמצם את ההנחה לצורכי החייל, ההנחה מוגבלת עד 70 מ' ראשונים (אלא אם כן הוא מתגורר בהם עם יותר מארבע נפשות). כיוון שהדירה מפוצלת הרי שמעמדו של החייל הינו לכל הפחות כדייר משנה בדירה הכפולה, ועל כן זכאי הוא להנחה על 70 מ' ראשונים. במצב זה אין הונאה, שכן העירייה אינה מכירה בפיצול, וממילא מבחינתה החייל באמת 'דייר משנה'; אלא שבהסכמים פנימיים בין המחזיקים בדירה, הוא אינו מורשה להשתמש בכל הנכס אלא רק בחלקו. מבחינת העירייה אין לכך משמעות. (איני דן כאן בשאלה האם עצם הפיצול בדירה מותר על פי ההלכה אף שהוא מנוגד לחוק. שאלה זו דורשת הרחבה רבה יותר, היות שהיא מצריכה דיון במעמדם ההלכתי של חוקי התכנון הנאכפים ושאינם נאכפים).

הרב אורי סדן | אייר תשע"ה