הלנת שכר ב'שוטף + 60'

שאלה

האם אפשר להסכים בחוזה על תנאי תשלום 'שוטף + 60' או שיש בכך איסור 'הלנת שכר'?

תשובה

אם הדבר מותר על פי החוק – מותר לעשות כן גם על פי ההלכה, והיות שהדבר נעשה בהסכמה של שני הצדדים, אין בכך משום איסור 'הלנת שכר'. עם זאת, במצב כזה בעל הבית אינו מקיים מצוות עשה של 'ביומו תתן שכרו'.

הרב שלמה אישון | אב תשע"ד