הלוואה ממי שלווה כסף מהבנק

שאלה

אבי לקח משכנתא מהבנק על סך שלוש מאות אלף ₪ בריבית של 1%. הוא מעונין להחזיר לבנק מאה אלף ₪ כדי להקטין את המשכנתא. ביקשתי ממנו שיעביר לי מאה אלף השקלים, ואני אשלם לו בכל חודש את התשלומים השוטפים כדי שיכסו לו את המשכנתא. אבי טען שיש בעיה בכך, משום שללוות מהבנק עם ריבית - מותר לו, היות ויש להם 'היתר עסקא', אך לתת לי את הכסף - זו בעיה, היות ויוצא שהוא מלווה לי בריבית. טענתי הייתה שאולי ניתן לראות זאת כך שאני למעשה מעין 'צינור' לכסף. האם מותר לי לקחת ממנו את מאה אלף השקלים? 

תשובה

אדם שלוקח כסף שניתן לחברו ב'היתר עסקא', ולא היה זקוק לו, כדי להחזיר את הכסף באותם תנאים, חייב לעשות 'היתר עיסקא' עם חברו.[1] על כן עליך לעשות 'היתר עיסקא' עם אביך, ועל גובה דמי ההתפשרות להיות כגובה הריבית שאותה הוא נדרש לשלם.[1].     ברית יהודה, פ"ו סעי' כא.

מכון משפטי ארץ | תמוז תשע"ה