הלוואה וריבית

שאלה

לפני כמה שנים רכשתי מוצר, ולא היה לי את הסכום המספיק לרכישתו.לכן חבר שלי נתן לי 200 ₪ – ובמקום הבאתי לו המחאה על סך 210 ₪. נראה לי לפי זכרוני, שהתכוונתי שתוספת הכסף תהיה דמי טרחה (ללכת לבנק ולהפקיד את ההמחאה) ונראה לי שאף אמרתי לו זאת, אך איני בטוח בכך.

א.האם יש בכך איסור ריבית?

ב.אם אכן ניתנה ריבית, כיצד אפשר לתקן את המעשה?

תשובה

אם ההמחאה הייתה לפירעון מיידי, הרי שלא הייתה כאן כל הלוואה, שהרי קיבלת כסף ומיד החזרת המחאה לפירעון מיידי, והיות לא הייתה הלוואה הרי אין בכך כל חשש ריבית.

הרב שלמה אישון | חשוון תשע"ג