הלוואה בריבית

שאלה

לכבוד הרב שליט"א
במוסד חינוכי בו אני עובד ניתן לקחת הלוואה לצרכים פרטיים.
אלא שכל לווה נדרש לתרום 100 ש"ח לאותו מוסד חינוכי.
ברצוני לשאול האם אין בכך משום ריבית ?שהרי מדובר במוסד תורני

תשובה

מותר לגבות הוצאות של המלוה על ההלואה אבל לא בדרך זו של
סכום גבוה, שאינו תואם את ההוצאות.יש כאן חשש ריבית.
אך אפשר לבקש מכל לווה לתרום מרצונו הטוב סכום הנראה בעיניו
כדי להמשיך ולהחזיק את הקופה

הרב יעקב אריאל |