דיני השקעות

שאלה

שלום הרב
האם יש מגבלות הלכתיות בהשקעה בקרנות נאמנות ובמניות?
האם הרב יכול לפרט את 'דיני ההשקעות' השונים?

 

 

 

תשובה

כל ההשקעות חייבות היתר עיסקא. כמו"כ בעל המניות חייב לוודא
שכל המקומות בהם מושקעים הוא לא יהא שותף בהשקעות של חילול
שבת של חמץ בפסח וכד'.

הרב יעקב אריאל |