בחירת שמאי לשומה של בית

שאלה

לצורך קבלת משכנתא אני אמור להביא חוות דעת של שמאי לשווי הנכס המשועבד. הבנק הציע לי מספר אפשרויות של שמאים ורק מתוכן אני יכול לבחור את השמאי המתאים לי. שמעתי על שמאי העובד בבנק אחר אשר על פי רוב נותן שומה גבוהה, יותר מהמקובל. לכן אני רוצה להירשם בבנק השני, דרכם לעשות את השומה, ואח"כ לחזור לבנק המקורי אשר מחויב לקבל את השומה שהייתה בבנק האחר. האם יש בזה איסור גנבת דעת?

תשובה

אכן קיים איסור להתעניין בסחורה כאשר ברור לאדם שאינו רוצה לקנות אותה. וזו לשון ה'שלחן ערוך' (חו"מ סי' רכח סעי' ד): 'כיצד הוא אונאת דברים לא יאמר בכמה אתה רוצה ליתן חפץ זה והוא אינו רוצה לקנותו'. האיסור נובע מהצער שנגרם למוכר כאשר הייתה לו מחשבה שהנה הוא הולך למכור, ולבסוף העסקה לא יוצאת אל הפועל. למרות זאת נראה שבמציאות הקיימת כיום, כאשר ישנה תחרות גדולה בין הבנקים, מותר לפנות לבנק נוסף, אף שכל כוונתך לקבל שומה גבוהה. הרי גם אם תגיד זאת מפורשות לנציג הבנק החדש, הוא יסכים לכך, משום שמבחינתו יש סיכוי מסוים שהוא לבסוף יגרום לך להישאר בבנק שלו.[1]

 

[1].     עי' פתחי חושן, ח"ד עמ' תלב.

הרב אריאל בראלי |