איסור ריבית- שכירת מעות, מחילה וכלפי הנוכרים

שאלה

שלום

א. כאשר אדם שוכר מטלטלין מחברו, זה לגטימי לשלם עבור השכירות. מדוע כאשר אדם `שוכר` כסף מחברו, התשלום הוא איסור חמור?

ב. מדוע אין אפשרות של `מחילה` בריבית ככל דיני ממונות?

ג. אם ריבית כ"כ גרועה, מדוע לגוי מותר, האם זה לא מזיק רוחנית למקבל?

תשובה

א. התורה אינה מכירה בשכירת מעות אלא מחשיבה את הרווח מכך כריבית.
ב. מחילה אינה מתירה את האיסור בשום איסור, ניתן לתת מתנות אבל לא לעבור על מה שכתוב בתורה.
ג. הלואה אשר ניתנת לצורכי מחיה היא לשם גמילות חסד וממנה ראוי שלא תיטול רווחים, לעומת זאת הלואה שניתנת לצרכי עיסקאות ורווחים בה העיסקה מותרת משום שהיא השקעה נושאת רווחים ואלם במקביל גם בהפסדים. "היתר עיסקה" מבוסס על עקרון העסקה אולם מתח הרווחים קבוע ונמוך יותר ולא ניתן לממש את החלק בהפסדים.
כלפי נכרי איננו חייבים בגמ"ח וע"כ הותר ליטול מהם בריבית.

הרב יעקב אריאל |