אין תוכו כברו

שאלה

שלום, אני מכיר בעל מלאכה הנראה כלפי חוץ כירא שמים, הולך לתפילות, לומד תורה וכו' - אך אין תוכו כברו. מדובר באדם אלים, מקלל, אינו ישר ומידותיו קלוקלות ביותר. האם מותר לחשוף זאת בפני אנשים העומדים בקשר איתו על מנת שיידעו במי מדובר? ואם כן - האם יש לחשוש ולאסור חשיפת מעשיו משום חילול ה' ? (יתכן והחשיפה תגרום לאנשים שאינם דתיים לחשוב רעות על דתיים ומעשיהם)

תשובה

יש לעיין בהלכות לשון הרע, כלל י',  - בשמירת הלשון שם מביא החפץ חיים שבעה סייגים ליתר לשון הרע לתועלת. עליך להיות מדויק מאוד במסר שאתה מוציא, לומר רק דבר ענייני שיכול לפגוע באנשים שעושים איתו עסקים, וגם זאת בהסתייגות שזו ההתרשמות שלך. אין לחשוש לחילול ה' כאשר אדם עושה את המוטל עליו על פי ההלכה ועיין ברכות דף כ על כך שהגמ' מביאה מקרה של קידוש ה' על קרחית בגד למרות שלמתבונן מהצד זה נראה חילול ה'.

מכון משפט לעם | ט"ז אייר תשע"ט 9:23