תחשיב שווי הכתובה

שאלה

ברצוני לדעת כיצד אפשר לחשב את שווי הכתובה כיום ומהו משקל כסף טהור השווה למאתיים זוז?

תשובה

יש להבחין בין 'עיקר כתובה', שהוא סכום קבוע, לבין 'תוספת כתובה', שמקובל שהחתן מוסיף ואין לה שווי קבוע. 'עיקר כתובה' בנישואים ראשונים הוא מאתיים זוז. בזמן חז"ל סכום זה היה שווה לסכום המינימלי הנדרש לכּסוּת ומזונות ליחיד לשנה אחת. סכום זה של מאתיים זוז הוא ב'מטבע מדינה' ולא ב'מטבע צורי'.[1] זוז מדינה הוא שמינית דינר צורי, נמצא שמאתיים זוז מדינה הם 25 דינר צורי. ארבעה דינר צורי הם סלע, נמצא ש- 25 דינר צורי הם 6.25 סלעים, שהם במידות זמננו 120 גרם כסף. השווי בשקלים משתנה לפי מחיר הכסף בשוק העולמי ולפי שער החליפין של השקל. כיום (כ"ז בניסן תשע"ד) הסכום הוא 274 ש"ח. כל זה לדעת 'המחבר',[2] אך לדעת הרמ"א, שם, יש לשער את המאתיים זוז לפי כסף צורי, ששוויו פי שמונה. נמצא שלשיטת הרמ"א מדובר במשקל של 960 גרם כסף, ושווים כיום 2,192 ש"ח.

יש להדגיש שכיום אין להסתפק בכתיבת סכומים אלו בכתובה, וקיימת חובה לכתוב 'תוספת כתובה' משמעותית.[1].     תוספות יו"ט, פאה פ"ח מ"ח.

[2].     שו"ע, אבן העזר סי' סו סעי' ו.

הרב שלמה אישון | אב תשע"ד