קנס בבית כנסת

שאלה

התפללתי בבית כנסת בבית חולים. הגבאי הודיע שמי שישוחח בפלפון או שהמכשיר שלו יצלצל בעת התפילה, ישלם 50 שקל לקופת בית כנסת. האם הוא יכול לקבוע קנס כזה? האם קהילה יכולה להחליט לגבי המתפללים בבית כנסת שלה?

תשובה

אומנם הגבאי אינו יכול להחליט על קנס כזה כי בית הכנסת אינו שייך לו. אם הנהלת בית החולים החליטה על כך זה בסמכותה. אך ייתכן שהגבאי קיבל מינוי מביה"ח לדאוג לסדרי תפילה ראויים וא"כ הדבר בסמכותו.
עכ"פ ראוי שכל ביכנ"ס יטיל קנסות על מי שלא נעל את מכשיר הטלפון שלו, אלא שרק קהילה שיש לה בית כנסת יכולה להחליט על כך בהתיעצות ובהסכמת הרב המקומי
או רב בית הכנסת בהתיעצות מתפלליה הקבועים

הרב יעקב אריאל |