פיצויי פיטורין בהתפטרות

שאלה

עובדת בעמותה שאני מנהל התפטרה ביוזמתה, ואנו מתלבטים בדבר פיצויי הפיטורין. מצד אחד – מדובר בעובדת מסורה שאנו מעריכים את עבודתה, והיינו רוצים לבטא זאת גם בתשלום פיצויי פיטורין מלאים. מצד שני – כספי העמותה הם כספים שתרמו תורמים שונים לשם קידום פעילותה של העמותה, ואיננו בטוחים שאנו רשאים להשתמש בהם לתשלום שאינו מעוגן בחוק.

תשובה

במקומות עבודה רבים מקובל שגם במקרים של התפטרות, מקבל העובד פיצויים כאילו פוטר. כמובן, תשלום הפיצויים תלוי בנסיבות בכל מקרה לגופו, אך בכלליות אפשר לומר שאם בעל הבית מבין את הצורך של העובד בהתפטרות (למשל נסיבות משפחתיות, שינוי מקום מגורים וכדומה), מקובל וראוי שבעל הבית ייתן לעובד פיצויי פיטורין כאילו פוטר. פוסקי ההלכה ראו במצוות הענקה לעבד עברי מקור שממנו ניתן ללמוד על כך שראוי שלא לשלח את העובד ריקם. מבחינה זאת אין הבדל אם העובד פוטר או התפטר התפטרות מוצדקת.[1] היות שכאמור, נתינת פיצויי פיטורין במקרה של התפטרות שהצורך בה מובן היא דבר ראוי ומקובל, מותר לך להשתמש לשם כך בכספי העמותה. כספי העמותה ניתנו כדי שהעמותה תנוהל באופן ראוי ובהתאם למנהג המקובל. זאת ועוד, יחס טוב ומתחשב לעובד שמתפטר משפיע לטובה על תחושתם של העובדים הממשיכים לעבוד במקום, וודאי שהוא תורם לאיכות עבודתם – ומבחינה זאת תשלום פיצויים לעובד המתפטר הוא אינטרס של העמותה. לכן, אם מדובר בהתפטרות של עובדת מסורה, והצורך בהתפטרות מובן – מותר לתת לה פיצויי פיטורין כאילו פוטרה.[1].     ע' ספר החינוך, מצוה תפב.

הרב שלמה אישון | חשוון תשע"ה