ערכאות או בית דין

שאלה

אני נמצאת בהליכי גירושין. הבהירו לי אנשי מקצוע לא מעטים, כי מכל הבחינות במקרה המסוים שלי, לטובתי ולטובת ילדי, עדיף לי לפנות לבית המשפט ולא לבית הדין (הן בגלל אופן חלוקת הרכוש, והן בגלל ענייני משמורת הילדים). האם במקרה זה מותר לפנות לבית משפט ולא לבית הדין?

תשובה

בית הדין הוא המקום שצריך לפנות אליו בכל סכסוך. כל פנייה לערכאה אחרת ללא היתר של בית דין היא איסור חמור. על כן הדרך היחידה היא לפנות לבית דין הרבני,[1] גם אם לפעמים יש ביקורת מוצדקת על פסקי הדין. עלינו לשאוף לקידומה של המערכת ולשיפורה, שכן זו הדרך הראויה על פי התורה וההלכה.[1] שו''ע, חו''מ סי' כו.

מכון משפטי ארץ | אייר תשע"ה