הצטרפות לאגודה לתרבות הדיור

שאלה

האם מותר לועד הבית להצטרף לאגודה לתרבות הדיור או שמא יש בכך בעיה של ערכאות?

תשובה

אין בכך בעיית ערכאות שכן קבלו ערכאה זו בדיני דיורים והתנאה מותרת בדבר שבממון.

הרב יעקב אריאל |