דין 'ברירה' בהשקעות כשרות

שאלה

לבית השקעות מסוים יש הכשר מבית הדין של הרב קרליץ (חלק מן הדיינים בלבד) המסתמך על דין 'ברירה'. כלומר, שהמצטרף מתנה שחלקו ייכנס אך ורק לעסקים הכשרים. האם ניתן לסמוך על כשרות זו ולהשקיע שם?

תשובה

ראשית צריך לשים לב שההצטרפות להתניה שעל פיה ההשקעה תהיה רק בעסקים כשרים מותנית בחתימה של המשקיע על מסמך מיוחד מטעם בית הדין של הרב קרליץ. שנית, אפשרות ההסתמכות על 'ברירה' מעוררת כמה שאלות, ובעיקר: איך תיתכן זהות ברווחים בין אלו החתומים על המסמך והמתנים שההשקעות שלהם תהיינה כשרות לבין שאר המשקיעים? לכן, אף שיש על מה לסמוך גם במקרה כזה[1], מכל מקום נכון לכתחילה להצטרף למסלול כשר.[1].     ע' תשובות והנהגות, ח"ג סי' קכ.

הרב שלמה אישון | חשוון תשע"ה