בית דין קבוע

שאלה

לכבוד הרב,
מהי ההגדרה של בית דין קבוע?
כזה שאפשר לכפות אחרים לדון בו?
האם קיים כזה מושג בימינו במדינת ישראל?

תשובה

ביה"ד הרבני האזורי בדיני אישות ובית הדין לדיני ממונות בכל עיר הם בתי דין קבועים

הרב יעקב אריאל |