בית דין עפ"י ההלכה בדיני עבודה

שאלה

ראשית תודה על התשובות יש שאלה שלא הבנתי אם יש עליה תשובה בנושא זה של פיטורים שלא כדין בית דין לעבודה (בית משפט)פוסק לעיתים פיצויים (יותר מהפיצויים הניתנים באופן רגיל) האם בית דין יכול לפסוק גם פיצויים כאלה או שזה בגדר קנס? כלומר האם מעסיק יכול לפטר ללא סיבה מוצדקת או שהחוק שאוסר על זה חל מבחינת ההלכה כמו הסכם על תנאי עבודה וניתן להטיל חובת תשלום פיצויים נוספים על המעסיק המפטר או לחייבו להחזיר את העובד לעבודתו

תשובה

א. איני יודע אם ניתן לחייב להשיב לעבודה, אלא עפ"י הסכם עבודה חתום בין המעסיק לעובד.

ב. בית דין אינו יכול לפסוק קנס כעונש על פעולה בלתי חוקית של המעסיק.

ג. בית דין יכול לחייב את המעסיק בתשלומים עפ"י הפסדי העובד במידה והוא מוצא אותו אחראי ישירות כגון הלנת שכר והפסדים שנגרמו ממנה.


הרב יעקב אפשטיין | כ' אלול תשע"ז 14:42