תרומת איברים

שאלה

שלום כבוד הרב.
מקווה ששאלתי לא נשאלה כבר בעבר, ניסיתי לחפש בשו"ת ולא
מצאתי את הנושא.
בכל אופן, ברצוני לדעת האם ע"פ ההלכה מותר לאדם לתרום את
אבריו לאחר המוות או לא. כמובן, שהשאלה היא לגבי חתימה על
כרטיס אדי.
בברכת אריכות ימים
חודש טוב

תשובה

מותר ואף מצוה לתרום אברים לאחר המוות לשם הצלת אדם אחר או
לשם תיקון אבריו (כגון השתלת קרנית), ויותר מזה יש בכך ודאי זכות
גדולה לנפטר שגמח חסד אף לאחר מותו. הבעיה אשר מונעת אנשים
מחתימה היא שקביעת המוות של הרופאים לא מקובלת על פוסקי ההלכה
ובפועל אף שנקבעו קריטריונים של מוות המוסכמים על שני הצדדים
וישנן ועדות לקביעות אלו, בכ"ז רופאים מוציאים אברים לפני שהאדם
מת, ובכך הם עוברים ברציחה וכמובן שמעשיהם אסורים מכל וכל. לכן
עד שלא יסודרו הדברים איננו חותמים על כרטיס אד"י.

הרב יעקב אריאל |