שאלה על תרומת איברים

שאלה

שלום לכת"ר.


נשאלנו שאלה באתר "מרחבקוק" על תרומת איברים וקצרה ידינו
מלהושיע.
בדקנו וראינו שהרב השיב כבר שזוהי מצווה רק שבזמן הזה אין
משרד הבריאות מיישם את התקנות בנושא של הרבנות. אולם מדברי
השואלת נובע שישנם רבנים שמתירים לרכוש את כרטיס התורם
ושאלתה של השואלת(בהמשך) הנכבדה הינה על מה סומכים הרבנים
שמתירים, אם בכלל ? 

בכבוד רב

להלן דברי השואלת:
"כבוד הרב,
הנני שואלת האם תרומת אברים זה דבר טוב או רע מבחינת
ההלכה?,האם מותר לנו לרכוש את כרטיס אד"י? חלק מהרבנים
אומרים לא וחלק אומרים כן, אני אישית חושבת שזה דבר חשוב,אבל
רבנים אומרים שלא-למה הם מתכוונים? -מדוע הם חושבים כך? -אילו
רבנים אומרים שלא?..(אשמח לכתוב להם)."

תודה."

תשובה

תשובתנו נשארת על עומדה יש בכך מצוה חשובה אבל בתנאי שישנה
הקפדה ברורה על התקנות שקבעה הרה"ר, בלא זה יכולים להיות
מקרי רצח! של נטילת אברים לפני שהחולה מת (בארה"ב היה מקרה
שלפי פסיקת בית משפט נתקו ילדה המוגדרת כצמח מהמכשירים והיא
התחילה לנשום בכוחות עצמה!)
למעשה, כשבית חולים רואה אפשרות ליטול אברים למטרות השתלה הוא
פונה למשפחה ומבקש את רשותה (כרטיס אדי לא מעלה ולא מוריד)
ואזי המשפחה יכולה להתנות את הסכמתה בעמידה על דרישת הרבנות
שבועדה הקובעת את המוות ישתתף גם רופא היודע את ההלכה ועומד
על דרישותיה. מניסיוני אני יכול להעיד שבתי החולים נעתרים לדרישה
זו והכל נעשה על פי ההלכה.

 

 

הרב יעקב אריאל |