טריפה ודרכי הרפואה

שאלה

הרמב"ם קדושה הלכות שחיטה פרק י"א סעיף י"ג אומר:" וכל אלו
שמנו ואמרו שהם טריפה אף על פי שיראה בדרכי הרפואה שבידינו
שמקצתן אינן ממיתין ואפשר שתחיה מהן אין לך אלא מה שמנו
חכמים שנאמר עלפי התורה אשר יורוך"

קשה לי להבין זאת. הלוא בימינו קבלה הרבנות הראשית את קביעת
המוות המוחי כמוות גם על פי ההלכה. אז אם בדיני נפשות אדם
ההלכה "צומחת" יחד עם הידע הרפואי, אז איך זה שהרמב"ם
"חוסם" את קביעת הטריפה מפני חידושי הרפואה?

תשובה

התורה קבעה שאלו ואלו הטריפות לא בגלל שהן לא מסוגלות לחיות
אלא משום שתיא אמרה "ואנשי קודש תהיון לי" העובדה שטרפה בדרך
כלל אינה חיה היא סימן ולא סיבה. לכן הקביעה הרפואית לא מעלה
ולא מורידה לעניין זה

 

 

 

הרב יעקב אריאל |