חולה סופני

שאלה

חולה סופני,
א. איך צריך להתפלל עליו?
ב. אילו טיפולים/תרופות חייבים לתת לו ואילו מותר למנוע ממנו כדי
שלא להאריך את סבלו?

תשובה

א. הר"ן (נדרים דף מ) כותב שמותר להתפלל עליו שימות. וכן מביא
הצי"א (חלק ה' רמת רחל פ"ה) בשם ר"ח פלאג'י. אולם למעשה
אוסר זאת. ונראה שניתן להתפלל שהקב"ה יעשה הטוב לחולה, וה'
יעשה הטוב בעיניו.
ב.טיפול שגרתי שאדם רגיל אינו יכול לחיות בלעדיו חייבים להמשיך ולתת
לו כגון מסכת חמצן ונוזלים ואולי גם אנטיביוטיקה.
ג. טיפול חריג כגון ניתוח וכל פעולה פולשנית אין לעשות במצב זה
ד. טיפולים מכאיבים ומייסרים אין לתת לו.אולם טיפול פליאטיבי המשכך
את הכאבים כגון מורפיום במינון נמוך יש לתת לו למרות שיש ספק אולי
טיפול זה עלול לקצר את חייו. כי המטרה היא להקל על סבלו של
החולה בלבד

 

 

 

הרב יעקב אריאל |