שאיבת חלב בשבת לצורך תינוק

שאלה

בס"ד שלום הרב עיינתי במאמר על חליבה עבור תינוק בשבת. על פי המאמר אנו שואבים במשאבה חשמלית עם שעון שבת. על פי המאמר (סעיף ט') נראה (אבל לא ממש ברור) שחלב שנשאב לצורך האכלת התינוק בשבת אסור לאחר השבת. ואני תוהה למה לאסור הרי אפילו חלב שנשאב באיסור יהיה מותר כידוע בשוגג לעצמו או אפילו במזיד לאחרים כל שכן אותו חלב נשאב בהיתר שיהיה מותר בפרט שמדובר באוכל נפש לצורך קטן. בברכה. אמיר

תשובה

שלום רב, בוודאי כוונתך למאמר של הרב אריה כץ בהתפרסם באמונת עתיך 107 עמ' 109-114. במאמר מבואר שבעיקרון שאיבת חלב היא איסור מדאורייתא בשבת, ויש אופנים שונים שבמקרים מסוימים הדבר מותר. כל המאמר עוסק במקרים השונים ובאופנים המותרים, ולמעשה נאמר שאם אין ברירה אחרת יש לשאוב בשינוי או במשאבה חשמלית בשעון שבת, ועל ידי הצמדת המשאבה לפני שזו פועלת. לא נאמר שאין להשתמש בחלב שנשאב מטעם איסור מעשה שבת מלבד בשורה האחרונה שנכתב כך:

'...אם אין סבון כלים או חומר פוגם אחר, אפשר לשאוב ישירות לתוך הבקבוק ולרוקנו לפני שמצטברת בו כמות חלב של כפית וחצי.

ט. בכל מקרה, אין לשמור את החלב שנשאב בשבת אם אינו נצרך להזנת התינוק בשבת עצמה'.

אין מדובר באישה ששואבת בשביל התינוך אלא כדי למנוע כאב וכן כדי שהיא תוכל להמשיך להניק בהמשך השבוע. לכן ההצעה היא לשאוב לכלי פגום ובכה"ג אין איסור שכן השאיבה היא לאיבוד. לאור הנ"ל מבואר שבכל מקרה אין לשמור את החלב וכו' כי בכך מגלה דעתו שאינו לאיבוד. המחבר לא נכנס לשאלת מעשה שבת שכמובן תלוי אם הוא בשוגג, במזיד לעצמו או לאחרים כפי שכתבת.

בברכה, 

יואל פרידמן

 

הרב יואל פרידמן | ג' אלול תשע"ח 9:37