נגיעת פיזיותרפיסטית בגברים

שאלה

מה מותר לפיזיותרפיסטית לעשות בעבודה עם גברים מבחינת דיני נגיעה בהם?

תשובה

עקרונות גדרי נגיעה של מטפלת במטופל במהלך טיפול פיזיותרפי דומים לגדרי נגיעה במהלך כל טיפול בחולה: טיפול רפואי, סיעודי וכדומה.

אפשר לסכם את הדינים כך:

טיפול פיזיותרפי לחולה שיש בו סכנה - סכנת חיים או ספק סכנת חיים - וכן לחולה בעל כאבים עזים, או לחולה שהטיפול בו נועד להחזיר איבר לתפקוד, וללא טיפול פיזיותרפי זה ייפגע תפקוד האיבר – במקרים אלו יש לחלק בין מגע טיפולי למגע של קִרבה וחיבה: מגע טיפולי מותר, ומגע של חיבה או קרבה אסור. לכן, פיזיותרפיסטית יכולה לטפל במטופל גבר אם המגע הוא טיפולי בלבד. אם היא חושבת או חשה - מצִדה או מצד המטופל - שהמגע הוא מגע של חיבה, אין היתר לטיפול כזה.

טיפול פיזיותרפי לאדם בעל מיחושים בלבד או לאדם בריא: אסור לפיזיותרפיסטית לטפל טיפול כזה בגבר. ברוך ה' יש כיום פיזיותרפיסטים גברים, והמטופל יוכל לפנות אליהם

הרב ד"ר מאיר פרנקל | אדר ב' תשע"ד