חברה ומשפחה

ריקודים בחתונה ללא מחיצה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב.בהרבה חתונות בציבור שלנו הריקודים נעשים באופן שיש מחיצה ביןהגברים לנשים, אך לא מחיצה המסתירה את הנשים מהיושביםבשולחנות. האם יש להמנע מלרקוד בחתונה כזו? תודה.

מחיצה או קירוב ריחוקים

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב ,שלום וברכה .לפני כשבוע התקימה בעירי הרקדה שנועדה לחילונים ודתייםכאחד.להרקדה היתה כמובן אופי דתי .בתחילת ההרקדה היתהמחיצה שהפרידה בין הבנים לבנות אך היא הורדה בטענה שהיאגורמת לריחוק אנשים מהציבור החילוני. ברצוני לדעת האם מותרלהשתתף בהרקדה זאת?בנוסף אם הרב יכול גם להתייחס לטענתקירוב הרחוקים…

ריקודים בחתונה ללא מחיצה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב. קראתי בתשובתו של כבודו שהמחיצה נועדה בעיקר להפריד ביןהרוקדים והרוקדות ולא בין היושבים והיושבות באולם השמחות. ומסייםכבודו ש''נראה שמכיון שיש מחיצה בין הרוקדים מותר לרקוד בחתונותכאלה''. האם כבודו התכוון שגבר מותר לו לרקוד בחתונה כזאת אושמא הכוונה הייתה גם לאשה שמותר לה לרקוד על אף שהי…

פירסומות

הרב יעקב אריאל
לכבוד מורנו ורבינו השלום.ישנם בשכונתי פרסומות בתחנות אוטובוסאשר אינם צנועות.הדבר מכשיל רבים משומרי המצות באזור.האםמותר להורידן על דעת עצמינו, או להשחיתן.

קול באשה ערוה

הרב יעקב אריאל
שלום וברכה. בהרבה חתונות בציבור שלנו, ברגעים שלפני החופה,חברות הכלה נוהגות להקיף אותה ולשיר לה, לעיתים גם בליוויכלי נגינה, וזאת למרות שכסא הכלה נמצא בדרך כלל באמצעהאולם, ונמסתובבים סביבו גם גברים. האם מותר לי כאשה לקחתחלק בשירה זו? ולנגן?

הינומא לגרושה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרבהאם כלה גרושה צריכה כיסוי הינומא או שמא זהו מנהג הנוגע רקלכלה רווקה?כל טוב

קול באשה ערוה - המשך

הרב יעקב אריאל
תודה לכבוד הרב על תשובתו לשאלתי הקודמת בענין שירה לכלהבחתונות. ברצוני לחדד את השאלה יותר על מנת לדעת כיצדלנהוג. בחלק מהחתונות שנכחתי בהן שירת הנשים סביב הכלה לאהיתה חרישית כלל אלא חזקה מאוד. האם במקרה כזה מותר ליכאשה לקחת חלק בשירה? ובמקרה של כלה היושבת במרכז האולםהאם מותר לשיר? תודה.

צניעות - להפריש מאיסור

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב, התארחתי בבית קרובים וארזתי בטעות חולצה לא צנועהשל אחת מבנות הבית, האם חובה עלי להחזירה בידיעה שילבשואותה? ובאותו נושא, אם ראיתי בבית חבר/ אח/מכר חוברת לאצנועה האם חובה עלי לקחת אותה, גם ללא ידיעתו?

טבילת זב במקווה

הרב יעקב אריאל
בס"דלכבוד הרה"ג יעקב אריאל שליט"א!בספר ויקרא כתוב:" וכי יטהר הזב מזובו וספר לו שבעת ימיםלטהרתו וכבם ורחץ בשרו במים חיים וטהר"מה זה זב?מדוע כיום טבילה לגברים במקווה (מיים חיים)זה לא בגדר חיוב וזהרק ממידת החסידות/מנהג טוב?למה לנשים החיוב בטבילה נשאר?הרי רק בזמן שבית המקדש קיים נוהגים בטהרה ובזמנינו הכ…

להיות נוכח בלידה

הרב יעקב אריאל
אל כבוד הרב שלוםאשתי אמורה ללדת בע"ה בעוד כחודש וחצי. איננו מתגוררים בקרבתההורים, וקרוב לודאי שלא יהיה אף אחד מבני משפחתה של אישתילצידה בשעת הלידה. האם בנסיבות אלה מותר לי להיות עם אישתיבשעת הלידה ולתמוך בה? יש לציין כי זהו הריון ראשון. כל טוב ותודה.

שירים עבריים

הרב יעקב אריאל
אנחנו בנות כתה ח באולפנת צביה "רבבה" רצינו לשתף את הרבבשאלה הלכתית שאנו מתווכחות עליה בכיתה . יש בכיתתנו מס'בנות שמקפידות לא לשמוע שירים ישראלים נקיים לחלוטין. לעומתןישנה קבוצה גדולה של בנות שרוצות לשמוע, אלא שהבנותהראשונות דורשות שלא נשמע וזה ממש מפריע לנו. אנחנו לא שמעותשירים שלא שוים שמיעה - אנחנ…

בירור בנושא משפחה

הרב יעקב אריאל
האם מוטל על אדם לברר לעומק שמועה על חשש ממזרות אצלמשפחה שהוא מתכוון לבוא עמה בקשרי נישואין.מדובר על שמועה שמסתובבת. באופן רישמי אין שום הוכחה.כמו כןהבירור יגרום לפגיעה קשה מאד בקשר האישי וככל הנראה עלוללהביא לסיום הקשר.

שיעור ג'ודו

הרב יעקב אריאל
בני (בן חמש וחצי) לומד בחוג ג'ודו לשיפור ביטחונו העצמי ויציבותוהפיסית, כאשר אני לוקח אותו לחוג בכל שבוע, וזה תורם מאד לקשרבינינו. בקרוב אמור להתקיים שיעור של הילדים עם ההורים. כיון שמאד חשובלי להשתתף עם ילדי בשיעור הזה, שאלתי את המדריך אם אפשרלעשות שני שיעורים, אחד עם אבות ושני עם אמהות, כדי שלא יה…

בעניין ג'ודו הורים וילדים

הרב יעקב אריאל
בשבוע שעבר שלחתי שאלה בנושא ולא הגיעה אליי התשובה, אושהגיעה ונמחקה משרת הדואר שלי בטעות. אם זה המקרה, אודהלכם אם תוכלו לשלחה שנית. אחרת, אחזור כאן על עיקר השאלה: אני מאד מעוניין להשתתף עםבני בשיעור ג'ודו הורים וילדים (חד פעמי, במסגרת חוג קבוע שבשארהפגישות ההורים רק צופים בילדים ולא משתתפים). הכוונה…

בהמשך לתשובתכם בעניין ג'ודו הורים וילדים

הרב יעקב אריאל
במחילה, אם יותר לי לשאול שאלה על תשובתכם: אם יש בעיה לגבר ללוות את הילד במקרה זה, מדוע עדיף שהאשהתלך (הרי סביר שיהיו שם גברים אחרים, שרק כיפת השמיים לראשםומסתמא פחות מודעים לענייני צניעות), ובכך עלול להיות "לפניעיוור" ?

בדין גרושה

הרב יעקב אריאל
גיסתי התגרשה לא מכבר מבעלה ואחיה הרווק עבר להתגורר איתהבדירה יש לה 6 ילדים האח בן 38האם יש מניעה הלכתית שהוא ידור איתה באותה דירה בברכה.

ייחוד

הרב יעקב אריאל
שלום וברכה. מאיזה גיל ילדים הם גדולים מספיק על מנתשנוכחותם תמנע יחוד בין איש ואשה?

מקהלת בנות

הרב יעקב אריאל
האם מותר למקהלת בנות לעמודולשיר בפני גברים .

שירת נשים במקהלה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב!אני מבקש לדעת האם מותר לנשים בגיל תיכון להופיע בשירה במקהלהכשהם עומדות מול גברים.

לחיצת יד

הרב יעקב אריאל
שלום לכבהרב מאיזה גיל יש לחנך ילדה שלא ללחוץ יד של מבוגר ? בברכה
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    הבא